Kadra

Angelika Kozłowska

 

„Mając wspaniałe doświadczenie w pracy z dziećmi w szkole, chciałam pogłębić swoją wiedzę i poszerzyć kwalifikacje do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Odkryłam, że praca z nimi jest niezwykle inspirująca. Lubię sama przygotowywać pomoce dydaktyczne, aby dzieci mogły rozwijać swoją spostrzegawczość, język i wyobraźnię. Bezcenne są chwile, kiedy mogę cieszyć się ich sukcesami. To doświadczenie pozwoliło mi zrozumieć  jak przyjemne może być  nauczanie.”

 

 

Kwalifikacje

  • Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Wydział Filologiczny, Filologia Angielska, tytuł licencjata
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Filologia Angielska, tytuł magistra
  • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, studia podyplomowe
  • Kurs pedagogiczno – metodyczny w zakresie języka angielskiego

 

Ewel2014-06-21_13-34-30ina Korońska

„Nauczanie dzieci języka angielskiego sprawia mi ogromną radość i satysfakcję. Podziwiam entuzjazm, który towarzyszy dzieciom w poznawaniu świata, jak również  ich ciekawość i chęć zdobywania wciąż nowych doświadczeń. Moje zajęcia są planowane i organizowane w taki sposób, aby były dla małych uczniów przyjemnością,  rozwijały ich umiejętności  z uwzględnieniem indywidualnych cech i możliwości każdego dziecka.”

 

 

 

 

Kwalifikacje:

– Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno – Historyczny, Filologia Angielska, tytuł magistra

– Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, studia podyplomowe, Wychowanie Przedszkolne

– kurs dla tłumaczy, English Unlimited


20160907_124759

Paula Zaruska

„Dla dzieci najważniejsza jest zabawa, dlatego pracując z nimi dopasowuje metody tak, by uczyć   bawiąc się. Staram się wspierać ich rozwój, jak i indywidualność uwzględniając te aspekty podczas planowania aktywności oraz w codziennych kontaktach z dziećmi. Jako nauczyciel czuję obowiązek przygotowania dzieci do podboju Świata i uświadomieniu ich o wielości kultur w czym pomaga nauka i znajomość języka angielskiego.”

 
 

 

 

Kwalifikacje:

  • Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Położnictwo, tytuł licencjata
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, pedagogika ze specjalnością Wczesna Edukacja z Językiem Angielskim

Marta Rusinek

„Praca z dziećmi dostarcza mi dużo satysfakcji, gdyż mogę w niej obserwować stały rozwój osobowy, poznawczy i językowy podopiecznych. Pracując w grupie staram się wykorzystywać indywidualne predyspozycje i talenty dzieci dla ich rozwoju oraz przezwyciężać ich słabości. Poznają one otaczający świat korzystając ze wszystkich swoich zmysłów. Dlatego korzystam z materiałów dydaktycznych w taki sposób, aby wspomagały one uczenie się polisensoryczne.”

 

 

 

 

Kwalifikacje:

  • Uniwersytet Gdański, Pedagogika, Wczesna edukacja z językiem angielskim, tytuł licencjata;
  • Kolegium Jagiellońskie, Toruńska Szkoła Wyższa, Pedagogika, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, tytuł magistra.