Olimpijski ogień

Ruch w życiu dziecka jest bardzo ważny, podobnie jak zaszczepienie w nim zamiłowania do sportu. Z tego względu przygotowaliśmy olimpijski scenariusz urodzin na medal! Nawet dzieci, które na co dzień nie mają dużo ruchu poradzą sobie z konkurencjami, które na nich czekają.

 Imprezę rozpocznie wprowadzenie drużyny na salę przez olimpijczyka. Na wyświetlanej prezentacji przedstawieni zostaną najsławniejsi olimpijczycy oraz idea igrzysk. Dzieci otrzymują kartę olimpijczyka, na której zbierać będą kolejne zdolności. Wspólnie z prowadzącym tworzymy flagę drużyny nadając jej imię i herb.

 Sportowców czekają próby sprawnościowe indywidualne i grupowe – rzuty do celu, zabawy kopne, tory przeszkód, wyścigi rzędów. Aby zachować równowagę między ćwiczeniami ciała, a ćwiczeniami umysłu olimpijczyków czekają zagadki logiczne związane z tematem zabawy. Bardzo ważnym elementem zabawy jest podtrzymywanie i przenoszenie symbolicznego ognia olimpijskiego na kolejne stanowiska.

 Po ostatniej konkurencji udajemy się na olimpijską fetę, gdzie ogłaszane są wyniki zmagań olimpijskich oraz wyłaniani są zwycięzcy. Tym samym wydawany jest uroczysty komunikat nadania Olimpiadzie imienia solenizanta i wyróżnienie go wieńcem i prezentami. Wspólne śpiewanie sto lat i zajadanie tortu kończy olimpiadę, lecz nie zrywa z tematem dalszej zabawy.

Rzucamy się w wir tanecznych pląsów i zabaw przy muzyce. Gdy już nogi odmawiają nam posłuszeństwa siadamy przy stolikach, aby stworzyć pamiątkowy medal, na który zasługuje każdy z uczestników zabawy!