Listopad 2011

Nadszedł listopad, wspólnie z przedszkolakami obserwowaliśmy zmiany jakie zachodzą w przyrodzie. Oczywiście pomagały nam w tym nasze codzienne spacery do lasu i zabawy w ogródku przedszkolnym . W listopadzie świętowaliśmy również urodziny Piotrusia – nie zabrakło więc życzeń urodzinowych, piosenki ‘Happy Birthday’ i pięknego kolorowego tortu. Natomiast pod koniec miesiąca, świętowaliśmy dzień misia. Wszystkie przedszkolaki przyniosły swoje piękne pluszowe i kolorowe misie. Z tej okazji podczas naszych zajęć słuchaliśmy piosenek o misiach, rozmawialiśmy o naszych ulubieńcach a potem kolorowaliśmy, malowaliśmy misie, a także wykonywaliśmy nasze własne papierowe przytulanki…

Podczas naszych zajęć ze straszakami, poznawaliśmy nazwy budynków w języku angielskim (church, cinema, shop, bank, school, house, fire station, restaurant) a także nazwy zawodów (policeman, teacher, footaller, singer, firefighter, police oficer) Słówkom towarzyszyły oczywiście różnorodne pytania np. Do you want to be a…?, Who’s that?, Do you like going to the cinema? Itp. Razem z naszą sympatyczną małpą uczyliśmy się nowych piosenek (poznaliśmy między innymi: ‘Cheeky’s town’, ‘Cheeky’s jungle gym’, ‘Look at me’) Poznaliśmy także słownictwo związane z częściami ciała (fingers, tumy, nose, neck, tummy, toes, head), a także uczyliśmy się dni tygodnia.

Nasze maluszki poznały słownictwo związane ubraniami (T-shirt, shoes, slippers, jumer, hat, trousers, scarf, socks, gloves), nauczyły się zwrotów takich jak: put on, take off oraz wykonały washing lines. Zapoznaliśmy się również z nazwami owoców (apple, banana, orange, kiwi, pear, grapes, plum, lemon, pineapple, strawberries, peach ) oaz każdy zrobił swoją własną Book of Fruits . Pod koniec miesiąca poznaliśmy również niektóre słowa związane z jedzeniem takie jak: sandwich, biscuit, yoghurt, juice, ice carem raz chocolate oraz każdy wykonał swoje ulubione ciasteczko z masy solnej.