Listopad 2012

Ostatniego dnia października odbyła się, już zgodnie z tradycją naszego przedszkola, zabawa Halloween. Na dzieci, przebrane w różnokolorowe stroje , czekało moc atrakcji. Pod okiem nauczycielek każda z grup wydrążała i wycinała twarz dyni, przypominając sobie tym samym piosenkę “1,2,3 little pumpkins” oraz przymiotniki określające emocje: “sad, happy, scared, angry”. Dzieci miały po raz kolejny okazję odwiedzenia wszystkich pracowników w budynku przedszkola przy zabawie “trick or treat”. Przedszkolaki zbierały słodycze a w zamian śpiewały swoje ulubione piosenki “Witch, Owl, Monster” oraz “It’s Haloween”. Ponadto, nasi podopieczni świetnie bawili się podczas tańców i pląsów przy muzyce w tematyce dnia.

Na początku miesiąca odwiedziła nas również pani psycholog, mama jednej z naszych podopiecznych, która opowidała nam o tajnikach swojego zawodu. Dzieci z zaciekawieniem słuchały oraz zadawały dużo interesujących pytań.

Podczas codziennego “circle time” dzieci poznały kilka nowych piosenek, w tym “What’s the weather?”, “Little Bunny Boo Boo” oraz “A Little Green Frog”. 22 listopada dzieci świętowały Teddy Bear’s Day. Wszystkie przedszkolaki z radością przyniosły swoje ulubione misie a podczas zajęć opowiadały o nich i nauczyły się piosenki “Teddy Bear”.

Najmłodsza grupa butterflies w pierwszej połowie miesiąca zapoznała się ze słownictwem związanym z body parts (nose, eyes, ears, mouth, had, hair, arms, hands, legs) którym towarzyszyły zwroty: close your eyes, open your eyes, clap your hands, shake your head, move your hair, look at my dirty hands, touch your…, how many … have you got?. W drugiej połowie miesiąca dzieci poznały słownictwo dotyczące ubrań: hat, scarf, shoes, jumper, t-shirt, jacket, trousers, oraz następujące zwroty: put it on, take it off, who’s wearing …?, whose t-shirt is that?, have you got a …? W listopadzie zajęciom z Cheeky Monkey towarzyszyły piosenki: “close your eyes”, “Head and shoulders”, “Two little eyes” oraz opowiadania “Monster’s big eyes”, “I’m cold” .

Grupa pszczółek podczas pierwszego tygodnia listopada zapoznała się z nazwami zawodów ( doctor, singer, hairdresser, taxi driver, firefighter, shop assistant, baker, fisherman, teacher). Nasze pszczółki dzielnie odgadywały zawody i aktywnie uczestniczyły w różnorodnych ćwiczeniach, które pomogły im w zapamiętaniu wszystkich nowych słówek jak i nowych fraz ( I want to be a …, Who wants to be a…? What job is it?). W drugim tygodniu dzieci poznały słowa związane z rodziną (mummy, daddy, grandmother, grandfather, sister, brother, uncle, aunt. Nowym słówkom towarzyszyły pytania i frazy ( Do you have a sister/ brother?, I’ve got …, Do you love your …? Yes! I love my …). Kolejny tydzień pozwolił przedszkolakom zapoznać się z rozmaitymi przymiotnikami (hard, soft, ugly, beautiful, heavy, light, thin, fat, short, tall i zdaniami I’m tall … , She/He is …, Is he/she …?). Natomiast w ostatnim tygodniu, przedszkolaki zapoznały się z czasownikami i frazami (turn on, turn off, dance, laugh, eat, drink, sleep – I’m sleeping, I’m dancing, Turn off the light, please, Turn on the light, please).

Grupa ladybirds w listopadzie kontynuowała naukę wierszyka “Entliczek pentliczek”. Dzieci ochoczo recytowały wiersz przed resztą przyjaciół. Podczas pierwszego tygodnia, biedronki zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa panującymi na drodze oraz podstawowymi znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną. Co więcej, rozpoczęły przygodę z książką English Adventure, w której spotkały znane im postaci z bajek. Poznały i rozszerzyły slownictwo związane z częściami twarzy, m.in. chin, eyebrows, eyelashes, eyelids, nostrils, forehead, lips, teeth. Pod koniec miesiąca dzieci ćwiczyły sylabizowanie, głoskowanie oraz stopniowanie przymiotników. Ostatni tydzień listopada poświęcony został wprowadzeniu dzieci w tematykę świąteczną: Christmas is coming!