Maj 2012

Maj zapoczątkowała piękna słoneczna pogoda i długi odpoczynek wychowanków w postaci weekendu majowego. W ciągu tygodnia z całą grupą obserwowaliśmy przyrodę i poznaliśmy nazwy ptaków: swallow i sparrow. Wykonaliśmy również projekt dotyczący polskiej flagi. Często odwiedzaliśmy pobliski plac zabaw a także wybieraliśmy się na liczne spacery do lasu lub wokół przedszkola.

Maluchy rozpoczęły zajęcia majowe od zabaw w temacie Cheeky’s toys, poznały nowe słowa oraz powtórzyły już znane: robot, train, tedy bear, ball, car, doll, frisbee, bike, kite, building blocks (wodden and plastic, big and small, short and long), boat, drum, skipping rope, scooter, skateboard. Poznały zwroty takie jak: ‘Have you got a … ?’, ‘Do you like riding a bike?’, ‘Let’s be trains’, ‘Let’s play a drum’. Następnie nauczyły się rozróżniać kształty zapoznając się tym samym z tematyką ‘What shape is it?’. Poznały: circle, square, rectangle, triangle oraz przedmioty reprezentujące dany kształt. Zajęciom towarzyszyły zabawy: feely bag, magic game, cheeky’s whisper, what’s missing?. Dzieci poznały opowieść ‘Goldilocks and the Three Bears’ oraz historyjkę ‘Cheeky’s bedtime’. Poznały również dni tygodnia oraz wyklaskiwały rytm do odpowiednich dni.

W miesiącu maju starszaki zapoznały się ze słownictwem dotyczącym przyborów kuchennych i sprzętów gospodarstwa domowego (washing machine, fridge, cooker, kettle, ladle, knife, fork, spoon, plate, frying pan, pot, whisk). Podczas naszych zajęć zaznajamiały się z następującymi frazami: ‘Put the kettle on, please’, ‘Switch it on’, ‘Switch it off’, ‘Let’s bake it’. Wspólnie projektowaliśmy zdobienia na talerzach, staraliśmy się odwzorowywać kształty przedmiotów kuchennych i przenosić je na papier lub też lepić je z ciastoliny. Nasze starszaki poznały również kilka nowych przymiotników między innymi: wet, dry, hot, cold, big, small. W następnym tygodniu wszyscy przenieśliśmy się w świat Cheeky monkey i wspólnie z naszą maskotką słuchaliśmy bajki ‘Goldilocks and the Three Bears’ po czym urządzaliśmy mini teatrzyki, w których to dzieci mogły wykazać się swoimi aktorskimi zdolnościami. Zapoznaliśmy się również z nawami kwiatków : tulips, daffodils – wykorzystując słomki, taśmy klejące i własną inwencję twórczą dzieci, wykonywaliśmy papierowe kwiatki, a podczas spacerów staraliśmy się rozróżniać dane rośliny. Temu wszystkiemu towarzyszyły różnorodne zabawy pamięciowe, zabawy na spostrzegawczość i zabawy ruchowe.

W ostatnim tygodniu maja cała grupa przedszkolna wybrała się do pobliskiej Straży Pożarnej czemu towarzyszyło moc atrakcji. Strażacy oprowadzali dzieci po całym obiekcie pokazując najbardziej charakterystyczne elementy ich pracy dzieciom. Przedszkolaki miały okazję wejścia do wozu strażackiego oraz pontonu, zjeżdżania na rurze w budynku remizy, przymierzenia kasku oraz odbyły szkolenie w posługiwaniu się wężem strażackim.

Ponadto, na dwa dni przed uroczystością Dnia Matki, dzieci pod okiem nauczycielek, przygotowały ramki ze zdjęciami całej grupy wykonane z masy solnej.