Maj 2013

Miesiąc maj rozpoczęliśmy od uczczenia „Dnia Flagi”. W tym dniu rozmawialiśmy z dziećmi na temat flagi i godła polskiego, dzieci poznały legendę o powstaniu Polski oraz wykonały piękne biało czerwone kotyliony. Pogoda w maju sprzyjała zabawom przy stoliku wodnym oraz spacerom i zabawom na pobliskim ogródku jordanowskim.

 

Grupa BUTTERFLIES na początku miesiąca zapoznała się ze słownictwem związanym ze zwierzętami: bees, ladybirds, caterpillar, snail, snake, monkey, pig, wolf, oraz z towarzyszącymi im zwrotami: is it slow?, is it fast?, it’s very hungry, can it fly?. Przy wprowadzeniu tematyki zwierzęcej dzieci poznały opowiadania „ Three litle pigs” oraz „Very hungry caterpillar”.  Następnie dzieci poznały słownictwo związane z pogodą: it’s sunny, it’s cloudy, it’s cold, it’s hot, it’s windy, it’s rainy, it’s snowy oraz zwroty what’s the weather like today?, it’s getting cold. Poznały również piosenkę „It’s raining it’s pouring” oraz historyjkę „It’s cold”. Pod koniec miesiąca dzieci poznały tematykę „shapes”: circle, triangle, rectangle, square, oval, układały różne figury z poznanych kształtów a następnie opowiadały o swoich pracach.

 

Grupa BEES w maju zapoznawała się ze swoim najbliższym otoczeniem. Zajrzeliśmy zatem na plac zabaw (playground) i zapoznaliśmy się z naszymi ulubionymi przyrządami (a sandpit, swings, a slide, a carousel) i zabawami (hide, seek, climb). Następnie nucąc nowo poznaną piosenkę ‘Let’s take a walk’ wybraliśmy się na spacer po naszym mieście (a city, a park, a bridge,  a building, a shop, a hospital, a church). Przyglądając się naszej ulicy (a bench, a street lamp, a zebra crossing a sign post) przypomnieliśmy też sobie zasady bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych. Wiersz ‘My house’ pozwolił nam przyjrzeć się naszym domom (a roof, a chimney, walls, windows, door, knocker ) i porównywać je- bigger, smaller, taller, tiny; złożyliśmy też wizytę naszym sąsiadom (neighbours). W zespołach konstruowaliśmy domki, projektowaliśmy nasze miasto, utrwalając przy tym nazwy figur geometrycznych (circle, trianglem square, rectangle). Wreszcie zajrzeliśmy do naszego domu, powtarzając i rozszerzając słownictwo związane z kuchnią i łazienką oraz zasady bezpieczeństwa z tym związane (it’s hot, be careful, dial 112, don’t waste water).

 

Grupa LADYBIRDS maj rozpoczęła tematem: fruit, vegetables, food and snacks, drinks. Dyskutowaliśmy na temat zdrowej żywności, produktów, które lubimy (I like/ I love) oraz tych, za którymi nie przepadamy (I don’t like/I hate). Zajęliśmy się również słownictwem związanym ze zwierzętami – animals, a w tym fish, wild animals, farm animals, insects. Pod koniec miesiąca poznaliśmy różne dyscypliny sportu, m.in. gymnastics, riding a bike, riding a horse, running, skateboarding, skiing, wind surfing, tennis, football, basketball, swimming. Próbowaliśmy interpretować opowiadania i wierszyki na rysunkach. Dzieci z najstarszej grupy poznawały kolejne litery alfabetu, przypominały sobie nazwy dni tygodnia, nazwy miesięcy i pór roku.