Październik 2011

I zaczęła się złota, polska jesień. Wspólnie zbieraliśmy liście i obserwowaliśmy zmiany zachodzące w przyrodzie. Z kolorowych liści i kasztanów tworzyliśmy jesienne kompozycje i rozmaite prace plastyczne. Dzieci chętnie spędzały czas w przedszkolnym ogrodzie, często zbierając jabłka i orzechy.

Maluchy rozpoczęły swoje zajęcia od poznania ‘farm animals’ a następnie uczyły się ‘body parts’ wskazując poszczególne części swojego ciała. Wykonały prace plastyczne takie jak ‘Book of Animals’, ‘The Man’ i ‘An Autumn Tree’. Znakomicie bawiły się śpiewając i gestykulując przy piosenkach ‘Two little eyes’ i ‘Head, shoulders, knees and toes’. Ponadto, ćwiczyły piosenki ‘Twinkle, twinkle’ oraz ‘Wind the bobbin up’ aby móc śpiewać razem ze swoimi starszymi kolegami podczas circle time.

Starszaki, natomiast, październikowe zajęcia rozpoczęły od zapoznania się z tematem kuchni, przedmiotów i sprzętów znajdujących się w niej. Następnie, poznały słownictwo związane z przyborami szkolnymi oraz powtórzyły kolory. Chętnie wykonywały polecenia ‘Pass me …’, ‘Point to…’, ‘Find …’ oraz odpowiadały na pytania ‘Can you ….?’ i ‘What’s missing?’. Nawiązując do jesiennej pory roku, przedszkolaki powtórzyły nazwy ubrań takich jak ‘hat’, ‘scarf’, ‘gloves’, ‘shoes’, ‘coat’ itp. i reagowały na zwroty ‘Put it on’ jak i ‘Take it off’.

W ostatnim tygodniu października zarówno maluchy jak i starszaki rozpoczęły Halloween Week. Ćwiczyły słownictwo takie jak ‘bat’, ‘spider’, ‘pumpkin’, ‘witch’, ‘ghost’ oraz ‘costume’. Ulubioną piosenką przedszkolaków okazała się ‘1,2,3 little pumpkins’, którą dzieci śpiewały podczas zajęć dydaktycznych jak i w czasie wolnym. Wykonywały wiele prac plastycznych, aby udekorować salę na Halloween. 28 października odbyła się zabawa Happy Halloween!, na którą wszystkie dzieci przebrały się w kolorowe stroje. Wszystkie dzieci zapoznały się z wyrażeniem i tradycją ‘trick or treat’. Wspólnie z nauczycielkami odwiedzały wszystkie miejsca w budynku przedszkola w poszukiwaniu smakołyków otrzymywanych w zamian za śpiewanie piosenek. Następnie uczestniczyły w zabawach ‘carving out the pumpkin’, ‘making a mummy’ oraz ‘apple eating contest’. Cały dzień upłynął na śpiewach, tańcach i świetnej zabawie.