Październik 2012

Grupa najmłodsza “butterflies” zapoznała się ze słownictwem oraz zwrotami związanymi z farm animals (cat, dog, rabbit, cow, horse, bird, sheep, duck, what sound does it make?, where’s a duck?, point to …, go to …), food (banana, apple, sandwich, who likes bananas?, what colour is an apple?, let’s eat …) oraz family members (mummy, daddy, sister, brother, baby, I love my mummy, I love my daddy, baby is sad, are you happy?, are you sad? ,have you got a sister?). Dzieci nauczyły się piosenek: “baa baa black sheep”, “two little blue birds” oraz “armer Brown has a farm”.

Grupa “bees” zapoznała się ze słownictwem związanym z częściami ciała.( knees, fingernails, eyebrow, eyelashes, eyes, nose, ears, feet, fingers, tummy itp.) Wspólne piosenki i zabawy pozwoliły nam utrwalić słownictwo aby pozostało już na długo w naszej pamięci. W kolejnym tygodniu nasze przedszkolaki poznały słownictwo związane z zabawkami ( kite, drum, ship, puzzle, trumpet, ball, doll, teddy bear, train itp.). Nauczyły się również nowej piosenki “In my toybox”, a w rytmach kolejnej piosenki ‘Actions’ nasze pszczółki dzielnie podskakiwały i wykonywały instrukcje. W ostatnim tygodniu dzieci zaznajomiły się z różnymi bólami ciała (headache, toothache, sore throat, backache, earache itp.) i na pytanie Are you okey? Odpowiadały: I’ve got a headache/ toothache etc.

Grupa “ladybirds” w październiku rozpoczęła swoje zajęcia tematem bezpieczeństwa w zabawach sportowych (rollerblading, skateboarding). Dzieci dyskutowały na temat poszczególnych członków rodziny (family members) oraz czynności domowych przez nich wykonywanych (chores). Następnie zajęły się tematem odżywiania i zwróciły szczególną uwagę na rozróżnianie warzyw i owoców. Ponadto, ćwiczyły umiejętność zawiązywania butów oraz poprawne trzymanie narzędzi pisarskich. Poznały również różne rodzaje linii, tj. horizontal, vertical, diagonal, wavy, spiral. Biedroneczki spotkały się po raz pierwszy z pacynką Donald Duck i przypomniały sobie nazwy kolorów oraz przyborów szkolnych w języku angielskim.

Podczas ostatniego tygodnia października, wszystkie grupy przedszkolaków poznały piosenki oraz słownictwo związane z Halloween: “Three little pumpkins”, “Witch, owl, monster”, “Hello, it’s Halloween”.

26 października odwiedził nas teatr Gargulec i zaprosił dzieci do świata bajki “Zakochany Troll”. Dzieci były pod ogromnym wrażeniem dekoracji, rekwizytów oraz, co najważniejsze, gry aktorskiej.

Przedszkolaki w październiku miały okazję poznać zawody swoich rodziców. Odwiedziły nas dwie mamy, który opowiadały o profesjach nauczyciela oraz fryzjera. Dzieci z chęcią uczestniczyły w dyskusji oraz z zaciekawieniem słuchały opowieści obu mam. Ponadto, w dniu poprzedzającym odwiedziny mamy- wykładowcy, odwiedziliśmy pobliski Uniwersytet.