Październik 2013

Październik przywitał przedszkolaki piękną pogodą, co sprzyjało licznym zabawom w ogrodzie przedszkolnym oraz spacerom w poszukiwaniu skarbów jesieni. Do przedszkola zawitała również grupa teatralna Echo z Białego Stoku ze sztuką pt.„ Przygody Niebieskiego Smoka”, która mówiła o tolerancji. Ostatni tydzień października był tygodniem halloween, w którym dzieci przygotowywały różne dekoracje. 31 października odbyła się zabawa halloween na której dzieci dmuchały balony i malowały „smiley and scary faces”, wycinały dynie, robiły pająki z lizaków, malowały „pumpkin faces” na mandarynkach a po południu odbyła się zabawa taneczna Halloween.

Grupa butterflies zapoznała się z tematyką zwierząt. Wild animals: it’s a tiger, it’ an elephant, it’a brown lion, it’a monkey, it’s a blue parrot, it’s a green crocodile. Farm animals: it’a duck, rabbit, pig, cow, goat, hen, sheep. Pod koniec miesiąca dzieci zapoznały się z piosenką “Brown bear, brown bear what do you see?” oraz z bohaterami występującymi w piosence: a yellow duck, a blue horse, a green frog, a white dog, a black sheep, a red bird, beautiful children, a mother. Przedszkolaki poznały również zwroty: what do you see?, I see …, who is looking at you? 

Grupa Bees w październiku skupiała się na jesieni, jej specyfice (strój na deszczowy dzień) oraz zmianom w  przyrodzie wiążącym się ze zmianami pór roku (spring, summer, autumn, winter). Przyjrzeliśmy się zmianom w ogrodzie i sadzie oraz zapoznaliśmy się z nazwami warzyw i owoców, które możemy to znaleźć (a pear, a plum, an apple, a carrot, a beetroot, a potarto, a pumpkin, a cucumber, an onion, cabbage) – poznaliśmy ich smak, zapach i kształt. Z ich pomocą ćwiczyliśmy również liczenie – ‘Ten apples up on top’, ‘One potato, two potato’. Z ogrodu przenieśliśmy się do lasu, gdzie przyjrzeliśmy się leśnym owocom – chestnuts, acorns, mushrooms, ashberries; zwierzętom jakie możem tam spotkać – a rabbit, a fox, a bear, a hedgehog, a bird, a sqirell, a deer; ich domom – a nest, a hollow, a cave oraz pożywieniu – seeds, nuts, hay.

Ladybirds zaczęły październik od przypomnienia zasad ruchu drogowego. Dzieci utrwaliły numery alarmowe – 997,998,999 i 112 oraz rozmawiały na temat tego, dlaczego ważne jest, aby dzieci znały swój adres zamieszkania. Co więcej, przedszkolaki poznały niektóre znaki drogowe. Analizowały wiersze „Okna i okienka”, grały w gry planszowe zgodne z tematyką tygodnia. Ponadto, dzieci porównywały życie na wsi i w mieście na podstawie licznych ilustracji.

Kolejnym ważnym tematem były zmysły. Rozmawialiśmy na temat rodzajów zmysłów i wykorzystywaniu ich na co dzień. Biedroneczki ćwiczyły piosenkę „Hokey Pokey” (utrwalając części ciała i jego strony).