Projekt UE

UDA – POKL.09.01.01-22-124/12-00                    

„Welcome to EU KIDS”

DCS45Pod koniec czerwca 2013 rozpoczęto realizację nowego projektu „Welcome to EU KIDS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadrzędnym celem jest  zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w województwie pomorskim. W ramach projektu zostało utworzonych 18 dodatkowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym ( 3-5 lat ) w odpowiednio wyposażonym pod kątem edukajnym i rekreacyjnym punkcie zlokalizowanym na ulicy Krasickiego 10/1 w Sopocie. Projekt obejmuje standardowe zajęcia dydaktyczne i ruchowe z przedszkolakami oraz zajęcia dodatkowe: z rytmiki, logopedii, tańca i gimnastyki. W przedszkolu realizowany jest autorski program prowadzony w języku angielskim wykorzystujący naturalne zdolności małego dziecka do uczenia się języków. Dzieci bawią się i uczą również m.in. podczas zajęć plastycznych, odgrywania teatrzyków z postaciami Walta Disney’a, zajęć motorycznych.  Kompleksowy program ma na celu wsparcie właściwego rozwoju  senso – motorycznego dziecka. Dodatkowo w projekcie został uwzględniony dyżur i spotkania z psychologiem, który pozostaje do dyspozycji rodziców w ramach poradnictwa.

 POZOSTAŁY WOLNE MIEJSCA, ZAPRASZAMY !

 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące  projektu otrzymają Państwo w  biurze przedszkola na ulicy Armii Krajowej 73 w Sopocie, a także drogą telefoniczną  

(58)  555 57 00   oraz drogą e-mail: info@eu.com.pl

 

Zapytanie ofertowe:

Nauczyciel do przedszkola

Protokół wyboru

Protokół wyboru 2

 

projektEFS