Wrzesień 2013

Po wakacjach większość przedszkolaków powróciła do przedszkola wypoczęta i gotowa do wspólnej zabawy. Na początku nowego roku szkolnego rozmawialiśmy o spędzonych wakacjach oraz o zasadach panujących w przedszkolu. Wszystkie dzieci, uczestniczyły w zabawach integracyjnych, aby poznać dzieci, które po raz pierwszy przyszły do naszego przedszkola. Pod koniec miesiąca odwiedziły nas przemiłe Panie z Centrum Nauki i Edukacji Eksperyment i zademonstrowały właściwości ciekłego azotu. Dzieciom bardzo podobały się wszystkie doświadczenia i chętnie w nich uczestniczyły.

Grupa butterflies, do której uczęszczają najmłodsze przedszkolaki często brała udział w zabawie „roll the ball to”, dzieci przypomniały sobie piosenkę „Hello Mickey” oraz nauczyła się nowej piosenki „Hello, hello and how are you today?” Wspólnie bawiliśmy się kartami obrazkowymi związanymi z kolorami. Dzieci poznały słownictwo związane z kolorami: What colour is the balloon?, It’s a red balloon, it’s a black cat, it’s a white duck, it’s a brown teddy.

Grupa Bees nowy rok szkolny rozpoczęła od integracji –zabawy ruchowe (‘Who’s my shadow?’), słowne (I like… What do you like?) i piosenka ‘Goodmorning’ pozwoliły nam poznać się bliżej bliżej utrwalić słownictwo słownictwo z zakresu powitania, przedstawiania się i autoprezentacji. Przyjrzeliśmy się również bliżej patronkom naszej grupy – pszczołom. Poznaliśmy jak żyją i czym się zajmują – znamy już słownictwo związane z procesem powstawania miodu (meadow, flower, a bee, a beehive, a bee keeper, a jar, honey ) i jego zdrowotne właściwości. W tym roku szkolnym zamierzamy pracować równie ciężko jak pszczółki i systematycznie, we wspólnie zrobionym ulu, gromadzić kropelki miodu, za które czeka słodka, zasłużona nagroda.

Grupa Ladybirds, rok przygotowujący nasze najstarsze przedszkolaki do szkoły rozpoczęły od ćwiczeń i zabaw integrujących. Pierwszym dniom zajęć towarzyszyły rozmowy dotyczące szkoły. Dzieci poznały i od razu polubiły przyjaciela wszystkich przedszkolaków – kota Paka. Pak będzie towarzyszył nam przez cały rok i opowie o swoich przygodach. We wrześniu dzieci wysłuchały opowiadań o historii Paka i jego przygodzie w przedszkolu zatytułowanej „Pożar”. Pak zaprosił nas do wspólnych zabaw  związanych z tematem Naszego Przedszkola (Our Preschool) (przypomnieliśmy sobie nazwy zabawek, kolorów, kształtów i wielkości w języku angielskim) oraz rozpoczęliśmy dyskusję na temat różnic pomiędzy życiem w mieście a na wsi (In the city vs in the country). Biedronki we wrześniu z chęcią bawiły się przy piosenkach „Make a circle”, „Walking walking”, „Pinocchio dance” i wielu innych.